Create a free web site with WebWave

Obszary zainteresowań medycznych:

 • astma i POChP

 • ocena po COVID-19

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i inne infekcje układu oddechowego

 • nieprawidłowy obraz badań radiologicznych (radiogramy i tomografie komputerowe klatki piersiowej)

 • przewlekły kaszel

 • płyn w opłucnej, cewnik tunelowany w opłucnej (IPC)

 • leczenie chorób płuc (astma, POChP, zapalenia płuc, przewlekły kaszel, infekcje i inn.)

 • konsultacje osób chrapiących z zaburzeniami oddychania w czasie snu (diagnostyka i leczenie za pomocą CPAP – ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), wniosek na refundację aparatu CPAP

 • doświadczenie z prowadzeniem nieinwazyjnej wentylacji oraz tlenoterapii domowej

 • umiejętności wykonania bronchoskopii oraz innych zaawansowanych technik endoskopowych (klasyczne zabiegi bronchoskopowe, TBNA, wewnątrzoskrzelowe USG (EBUS-TBNA), sztywna bronchoskopia, torakoskopia)

 • kwalifikacja pulmonologiczna do zabiegów operacyjnych oraz do bronchoskopii

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii przy SPCSK Warszawa, Banacha 1a od 1996 roku

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w przychodni MD CLINIC ul. Sienna 83 od lipca 2012 roku

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w przychodni MD CLINIC - PRAGA od 2017 roku

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w przychodni Constans MED, ul. Krasińskiego 16 od 2007 roku

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w Mille Medica od 2015 do 2017.

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w Centrum Nowoczesnej Laryngologii - KRAJMED od 2004 do 2007.

 • koordynator medyczny w ELVIA Assistance od 2005 do 2007.

 • w latach 1999-2005 konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w Centrum Medycznym Damiana, Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów przy ul. Waryńskiego 9 w Warszawie, w Klinice Medycznej LUXMED.

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc Warszawa tel. 604 609 990

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc Warszawa tel. 604 609 990

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc Warszawa tel. 604 609 990

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc Warszawa tel. 604 609 990