Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc Warszawa tel. 604 609 990

Obszary zainteresowań medycznych:

 • częste zapalenia oskrzeli

 • guzki płuc - interpretacja i zalecenia

 • płyn w opłucnej, cewnik tunelowany w opłucnej (IPC)

 • holter spirometryczny - nowość w diagnostyce astmy

 • astma i POChP

 • ocena po COVID-19

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i inne infekcje układu oddechowego

 • nieprawidłowy obraz badań radiologicznych (radiogramy i tomografie komputerowe klatki piersiowej)

 • przewlekły kaszel

 • płyn w opłucnej, cewnik tunelowany w opłucnej (IPC)

 • leczenie chorób płuc (astma, POChP, zapalenia płuc, przewlekły kaszel, infekcje i inn.)

 • konsultacje osób chrapiących z zaburzeniami oddychania w czasie snu (diagnostyka i leczenie za pomocą CPAP – ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), wniosek na refundację aparatu CPAP

 • doświadczenie z prowadzeniem nieinwazyjnej wentylacji oraz tlenoterapii domowej

 • umiejętności wykonania bronchoskopii oraz innych zaawansowanych technik endoskopowych (klasyczne zabiegi bronchoskopowe, TBNA, wewnątrzoskrzelowe USG (EBUS-TBNA), sztywna bronchoskopia, torakoskopia)

 • kwalifikacja pulmonologiczna do zabiegów operacyjnych oraz do bronchoskopii

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii przy SPCSK Warszawa, Banacha 1a od 1996 roku

 • kierownik naukowy i organizator kursów doskonalących dla lekarzy

 • opieka koordynowana w POZ w zakresie chorób płuc - Przychodnia Orlik, ul Ostrobramska 101 od 2023 roku

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w przychodni MD CLINIC ul. Sienna 83 od lipca 2012 roku

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w przychodni MD CLINIC - PRAGA od 2017 roku

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w przychodni Constans MED, ul. Krasińskiego 16 od 2007 roku

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w Mille Medica od 2015 do 2017.

 • konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w Centrum Nowoczesnej Laryngologii - KRAJMED od 2004 do 2007.

 • koordynator medyczny w ELVIA Assistance od 2005 do 2007.

 • w latach 1999-2005 konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w Centrum Medycznym Damiana, Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów przy ul. Waryńskiego 9 w Warszawie, w Klinice Medycznej LUXMED.