Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc Warszawa tel. 604 609 990

dr hab. n. med. Piotr Korczyński

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Centralny Szpital Kliniczny. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa

M - 881 771 756

E - piotr@korczynski.com.pl