Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc

Nagrody i wyróżnienia:

 • Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Rok 2019

 • Nagroda Zespołowa Naukowa I stopnia JM Rektora WUM za współautorstwo cyklu publikacji dotyczących chorób opłucnej oraz zakażeń dolnych dróg oddechowych wywołanych przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Rok 2012

 • Nagroda Zespołowa Naukowa II stopnia JM Rektora WUM za cykl prac dotyczących badań nad diagnostyką i klinicznym znaczeniem gruźlicy i mykobakterioz. Rok 2011.

 • Dyplom za współautorstwo monografii "Pneumonologia i alergologia. Badania diagnostyczne i postępowanie" oraz "Pneumonologia i alergologia. Wybrane jednostki chorobowe". Rok 2011

 • Nagroda Zespołowa Naukowa I stopnia JM Rektora WUM za cykl prac dotyczących poszukiwania nowych markerów w diagnostyce różnicowej chorób układu oddechowego. Rok 2010.

 • Nagroda Zespołowa Naukowa II stopnia JM Rektora WUM za osiągnięcia związane z badaniami nad patogenezą astmy i POChP. Rok 2009.

 • Wyróżnienie za obronę pracy doktorskiej pt. “Wpływ leczenia za pomocą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na reaktywność oskrzeli u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu” rok 2007, Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski

 • Wyróżnienie dla młodego pneumonologa w roku 2004 w konkursie im. Janiny Misiewicz (Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Oddział Warszawski-Otwocki)

 

 

Wybrane publikacje

 • Mierzejewski M, Paplinska-Goryca M, Korczyński P, Krenke R. Primary human mesothelial cell culture in the evaluation of the inflammatory response to different sclerosing agents used for pleurodesis. Physiol Rep. 2021

 • Mycroft K, Korczyński P, Jankowski P, Kutka M, Zelazna O, Zagaja M, Wozniczko K, Szafranska U, Koltowski L, Opolski G, Krenke R, Gorska K. Active screening for COPD among hospitalized smokers - a feasibility study. Ther Adv Chronic Dis. 2020 

 • Korczyński P, Górska K, Konopka D, Al-Haj D, Filipiak KJ, Krenke R.Significance of congestive heart failure as a cause of pleural effusion: Pilot data from a large multidisciplinary teaching hospital. Cardiol J. 2020

 • Mierzejewski M, Korczyński P, Krenke R, Janssen JP. Chemical pleurodesis - a review of mechanisms involved in pleural space obliteration. Respir Res. 2019

 • Korczyński P, Klimiuk J, Safianowska A, Krenke R. Impact of age on the diagnostic yield of four different biomarkers of tuberculous pleural effusion. Tuberculosis (Edinb). 2019

 • Krenke R, Korczyński P, Gorska K, Chazan R. A pitfall during endobronchial ultrasound-guided transbronchial forceps biopsy of the mediastinal lymph nodes. Ann Thorac Surg. 2014 

 • Grabczak EM, Dabrowska M, Paplińska-Goryca M, Nejman-Gryz P, Korczyński P, Krenke R, Chazan R. Capsaicin inhalation cough challenge in an evaluation of cough threshold--preliminary study. Polski Merkuriusz Lekarski 2014.

 • Klimiuk J, Krenke R, Safianowska A, Korczyński P, Chazan R. Diagnostic Performance of Different Pleural Fluid Biomarkers in Tuberculous Pleurisy. Adv Exp Med Biol. 2014. 

 • Korczyński P, Krenke R, Fangrat A, Kupis W, Orlowski TM, Chazan AR, et al. Acute Respiratory Failure in a Patient With Spontaneous Oesophageal Rupture (Boerhaave Syndrome). Respir Care 2011;

 • Korczyński P, Krenke R, Safianowska A, Gorska K, Abou C, Maskey-Warzechowska M, et al. Diagnostic utility of pleural fluid and serum markers in differentiation between malignant and non-malignant pleural effusions. Eur J Med Res. 2009;:128-133.

 • Górska K, Krenke R, Kościuch J, Korczyński P, Żukowska M, Domagała-Kulawik J, et al. Relationship between airway inflammation and remodeling in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Eur J Med Res. 2009;:90-96.

 • Krenke R, Korczyński P. Use of pleural fluid levels of adenosine deaminase and interferon gamma in the diagnosis of tuberculous pleuritis. Curr Opin Pulm Med. 2010;16:367-375.

 • Krenke R, Korczyński P, Maskey-Warzechowska M. Endoscopic Lung Volume Reduction in COPD. Respiration. 2010;

 • Krenke R, Nasilowski J, Korczyński P, Gorska K, Przybylowski T, Chazan R, et al. Incidence and aetiology of eosinophilic pleural effusion. Eur Respir J 2009;34:1111-1117.

 • Korczyński P, Gorska K, Przybylowski T, Bielicki P, Zieliński J, Chazan R, et al. Continuous Positive Airway Pressure Treatment Increases Bronchial Reactivity in Obstructive Sleep Apnea Patients. Respiration 2009;78(4):404-410.

 • Gorska K, Krenke R, Domagala-Kulawik J, Korczyński P, Nejman-Gryz P, Kosciuch J, et al. Comparison of cellular and biochemical markers of airway inflammation in patients with mild-to-moderate asthma and chronic obstructive pulmonary disease: an induced sputum and bronchoalveolar lavage fluid study. J Physiol Pharmacol 2008;59 Suppl 6:271-283.

 • Gorska K, Krenke R, Korczyński P, Kosciuch J, Domagala-Kulawik J, Chazan R, et al. Eosinophilic airway inflammation in chronic obstructive pulmonary disease and asthma. J Physiol Pharmacol 2008;59 Suppl 6:261-270.

 • Krenke R, Safianowska A, Paplińska M, Korczyński P, Dmowska-Sobstyl B, Bogacka-Zatorska E, et al. Pleural fluid interferon-gamma (IFN-gamma) measurement as a diagnostic tool in tuberculous pleurisy. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2008;76(4):237-245.

 • Przybyłowski T, Bielicki P, Kumor M, Hildebrand K, Maskey-Warzechowska M, Korczyński P, et al. Exercise capacity in patients with obstructive sleep apnea syndrome. J Physiol Pharmacol 2007;58 Suppl 5(Pt 2):563-574.

 • Korczyński P. Oral appliances for patients with OSAS. Pneumonologia i alergologia polska : organ Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, i Instytutu Gruzlicy i Chorob Pluc 2007;75(Supl. 1):35-38.

 • Zielonka T, Kostera-Pruszczyk A, Ryniewicz B, Korczyński P, Szyluk B. How accurate is spirometry at predicting restrictive pulmonary impairment in children with myasthenia gravis. J Physiol Pharmacol 2006;57 Suppl 4:409-416.

 • Górska K, Zielonka TM, Zukowska M, Korczynski P, Chazan R. Mediastinal lymphangioma. Pneumonol Alergol Pol 2006;74(1):122-125.

 • Bielicki P, Przybyłowski T, Droszcz W, Byśkiniewicz K, Korczyński P, Chazan R, et al. Familial clustering of symptoms typical for OSAS. Pneumonol Alergol Pol 2006;74(1):59-62.

 • Bielicki P, Byśkiniewicz K, Kumor M, Korczyński P, Chazan R. Obstructive sleep apnoea syndrome in younger and older age groups--differences and similarities. Pneumonologia i alergologia polska : organ Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, i Instytutu Gruzlicy i Chorob Pluc 2006;74(1):56-58.

 • Balcerzak J, Arcimowicz M, Byśkiniewicz K, Bielicki P, Korczyński P, Niemczyk K, et al. Effect of nasal obstruction on subjective assessment of sleep quality by the patients with obstructive sleep apnea. Pol Merkur Lekarski 2005;19:286-287.

 • Korczyński P, Górska K, Wilk K, Bielicki P, Byśkiniewicz K, Baczkowski T, et al. Mandibular advancement devices in the treatment of obstructive sleep apnea. Pol Merkur Lekarski 2004;17:597-599.

 • Korczyński P, Górska K, Dabrowski A, Pertkiewicz M, Krasnodebski IW, Chazan R, et al. Megacolon imitating emphysema in the course of diaphragmatic hernia. Pneumonol Alergol Pol 2004;72(:519-522.

 • Balcerzak J, Przybyłowski T, Bielicki P, Korczyński P, Chazan R. Functional nasal surgery in the treatment of obstructive sleep apnea. Pneumonol Alergol Pol 2004;72:4-8.

 • Przybyłowski T, Balcerzak J, Korczyński P, Broczek K, Bielicki P, Chazan R, et al. Clinical effects of surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrome. Pol Arch Med Wewn 2002;107:263-268.

 • Bielicki P, Przybyłowski T, Balcerzak J, Korczyński P, Broczek K, Droszcz W, et al. Anatomic abnormalities within upper airways in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Wiad Lek 2001;54:4-10.

 • Przybyłowski T, Korczyński P, Broczek K, Rzadkiewicz E, Bielicki P, Zimnoch P, et al. Drivers with obstructive sleep apnea as potential authors of car accidents. Pol Arch Med Wewn 1999;102:691-696.​