Create a free web site with WebWave

Jedną z najczęstszych postaci zaburzeń oddychania podczas snu jest Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBPS), który najczęściej dotyczy otyłych mężczyzn w średnim wieku, głośno i nieregularnie chrapiących. Obserwowane przez rodzinę bezdechy mogą trwać nawet do dwóch minut, taka przerwa w oddychaniu kończy się głośnym gwałtownym chrapnięciem, związanym z krótkim, zwykle niepamiętanym przez chorego obudzeniem. Takich przerw w oddychaniu nierzadko rejestruje się 50-60 na godzinę. Częste bezdechy, częste i nierzadko głębokie niedotlenienia, wzrost aktywności współczulnej organizmu prowadzą do rozwoju chorób układu sercowo naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, udary mózgu), z kolei częste wybudzenia prowadzą do powstania zjawiska, które nazywa się defragmentacją snu, a to z kolei prowadzi do nadmiernej senności dziennej oraz wzrostu ryzyka wypadków komunikacyjnych.

Diagnostyka zaburzeń oddychania polega na podłączeniu w nocy, zwykle w domu pacjenta, specjalnego wielokanałowego rejestratora, który pozwala uzyskać zapis parametrów oddechowych, a w bardziej rozbudowanych urządzeniach również badania struktury snu - polisomnografia.

Uznanymi metodami leczenia OBPS są:

  • stosowanie aparatów wytwarzających dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP). Poniżej przedstawiono przykładowe maski i aparaty

  • leczenie otyłości

  • leczenie laryngologiczne (operacje podniebienia i migdałków, korekta nosa)

  • aparaty stomatologiczne wysuwające żuchwę (tzw. MAD)

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI Specjalista chorób płuc Warszawa tel. 604 609 990

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI
Specjalista chorób płuc Warszawa tel. 604 609 990