Create a free web site with WebWave

- Przychodnia Specjalistyczna - MD Clinic, ul. Sienna 83, Warszawa, tel. 22 6201855, 22 8907488 poniedziałki

- Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. SPCSK ul. Banacha 1a, Warszawa

Konsultacje internistyczne i pulmonologiczne w Przychodni Constans-Med, ul. Krasińskiego 16, tel 22 839 63 85 czwartki

- Konsultacje chorych z obturacyjnym bezdechem sennym w Respicare, ul. Leszno 34/36, Warszawa, tel. 22 400 07 07

- Przychodnia Specjalistyczna - MD Clinic Praga, ul. Św. Wincentego 14, Warszawa, tel. 22 1212161

Dr hab. n. med. Piotr KORCZYŃSKI
Specjalista chorób płuc